Schizofrenia a psychoza

Psychoza jest stanem, w którym osoba chora odbiera świat w sposób specyficzny, błędny – jako inny niż istniejąca rzeczywistość. Schizofrenia zaś, czy raczej grupa psychoz schizofrenicznych, to określenie wielu różnych psychoz o różnym obrazie i przebiegu.

Nieprawidłowe postrzeganie świata w psychozie nie jest wynikiem pomyłki i nie poddaje się korekcie. Typowe dla psychozy objawy, takie jak omamy i urojenia, są przez pacjenta przeżywane jako rzeczywistość, dlatego osoby będące w psychozie nie mają poczucia choroby (wglądu).

Psychoza

Pamiętaj!

Psychoza to poważne zaburzenie, mające wpływ na większość aspektów funkcjonowania człowieka.

Przyczyną wystąpienia objawów psychozy są zaburzenia biochemiczne w mózgu, powodujące zachwianie równowagi neuroprzekaźników – substancji, za pomocą których komunikują się komórki budujące mózg. Psychoza może być wtórna do stanu ogólnego, ale jej wystąpienie może wskazywać na chorobę psychiczną. Urojenia i omamy nie zawsze muszą świadczyć o psychozie, mogą być wywołane także przez stosowanie substancji psychoaktywnych (narkotyki, dopalacze).

Schizofrenia

Warto wiedzieć, że...

Nawracające psychozy stwierdza się w schizofrenii, zaburzeniach schizoafektywnych, depresji psychotycznej i chorobie afektywnej dwubiegunowej

Grupa psychoz schizofrenicznych, łącznie z innymi psychozami, np. zaburzeniem schizoafektywnym i paranoidalnym, zalicza się do dużej grupy zaburzeń psychicznych określanych jako psychozy. Sposoby terapii wszystkich psychoz są zbliżone i sam fakt nazwania psychozy schizofreniczną, paranoidalną czy schizoafektywną nie wskazuje jeszcze jej dalszego przebiegu czy rokowania.

Brak zdrowia psychicznego

Czy wiesz, że...

Termin schizofrenia nie jest jednoznaczny w sensie diagnozy i terapii i niesie ze sobą wiele różnych błędnych uogólnień i mitów.

Został stworzony przez szwajcarskiego psychiatrę Eugena Bleulera, który połączył dwa greckie słowa – schizis ‘rozszczepiać’ i phren ‘umysł’, była to zatem psychoza, która miała się objawiać „rozszczepieniem umysłu”, i nie ma nic wspólnego z „rozszczepieniem jaźni”, które stanowi objaw niepsychotyczny z kręgu zaburzeń dysocjacyjnych. Z kolei Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne określa schizofrenię jako „poważną chorobę mózgu”, co także nie jest prawdziwe, ponieważ niesie ze sobą informację o nieodwracalności zmian, a obecnie już wiemy, że chorzy na schizofrenię mają okresy remisji i że 15% z nich może być zdrowa psychicznie do końca życia po pierwszym epizodzie psychotycznym. Przyczyną występowania objawów schizofrenii są nieprawidłowości funkcjonowania mózgu, o czym szerzej w kolejnym artykule.
Międzynarodowa klasyfikacja chorób ICD 10 wyróżnia następujące typy schizofrenii:

  • F20.1 Schizofrenia paranoidalna,
  • F20.2 Schizofrenia hebefreniczna,
  • F20.3 Schizofrenia katatoniczna,
  • F20.4 Schizofrenia niezróżnicowana,
  • F20.5 Depresja postschizofreniczna,
  • F20.6 Schizofrenia rezydualna,
  • F20.7 Schizofrenia prosta,
  • F20.8 Schizofrenia innego rodzaju,
  • F20.9 Schizofrenia nieokreślona.

Poszczególne typy schizofrenii różnią się nasileniem objawów i przebiegiem, podział ten jednak nie wpływa szczególnie na sposób diagnozowania ani leczenia, więc z punktu widzenia pacjenta czy opiekuna nie ma on większego znaczenia praktycznego. Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne w ostatniej klasyfikacji DSM-V odchodzi od wyodrębniania typów, skłaniając się ku rozpoznaniu „obszarowemu”, o czym mowa w artykule "Objawy schizofrenii".

Zobacz także

Potrzebujesz porady lekarza specjalisty?
Skorzystaj z wyszukiwarki, która pomoże znaleźć placówki w Twojej okolicy.

lub wybierz

Kliknij, aby wrócić do artykułu.

Strona została opublikowana przez firmę