Zasady dotyczące wykorzystywania
plików „cookie”

Witamy na naszej witrynie internetowe

Witryna internetowa www.zdrowiepsychiczne.pl stanowi własność Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. Celem niniejszego dokumentu jest powiadomienie użytkowników o zasadach gromadzenia informacji o użytkownikach za pomocą plików „cookie” oraz innych technologii gromadzenia informacji.

Obowiązek uzyskania zgody na gromadzenie informacji przy użyciu plików „cookie” w świetle przepisów UE

W świetle prawa UE podmiot, który zapisuje pliki „cookie” w komputerach osób odwiedzających stronę internetową, musi dostarczyć użytkownikowi przejrzystych i wyczerpujących informacji o sposobach wykorzystywania przez daną witrynę plików „cookie” oraz uzyskać „zgodę” użytkownika na takie postępowanie.

Aby wywiązać się z tego obowiązku, podjęliśmy następujące działania:

 • ustaliliśmy, jakie pliki „cookie” i inne technologie gromadzenia informacji o użytkownikach są wykorzystywane przez tę witrynę, jakim służą celom, jak długo są przechowywane oraz jakie jest ich źródło (wyłącznie odwiedzana witryna, czy również strony trzecie).
 • uwzględniając rodzaje gromadzonych danych wymienione w punkcie (i), oceniliśmy stopień, w jakim stosowanie przez tę witrynę plików „cookie” może być sprzeczne z oczekiwaniami użytkowników co do ochrony ich prywatności.
 • zapewniliśmy „przejrzyste i wyczerpujące” informacje o plikach „cookie” w zakresie odpowiadającym charakterowi zagrożenia prywatności związanego z danym plikiem „cookie”.
 • podjęliśmy decyzje co do właściwej metody uzyskania zgody użytkowników na wykorzystywanie plików „cookie”, w zależności od przeznaczenia tych plików oraz stopnia, w jakim zagrażają prywatności użytkowników. Obowiązek uzyskania zgody użytkownika nie dotyczy pewnych rodzajów plików „cookie”; w tych wypadkach udzielenie takiej zgody nie będzie wymagane.
 • Metody uzyskiwania zgody użytkownika niniejszej witryny na stosowanie plików „cookie”

  Europejskie normy określające metody uzyskiwania zgody na używanie plików „cookie” i innych podobnych technologii gromadzenia informacji o użytkownikach (takich jak piksele zliczające i skrypty wykonywane przez przeglądarkę) wciąż ewoluują. Najpewniejsze z prawnego punktu widzenia jest uzyskanie wyraźnej, uprzedniej zgody użytkownika (tzw. „opt-in”). Rozwiązanie to może być jednak niewygodne dla użytkowników i może utrudniać uzasadnione gromadzenie danych.
  Inne rozwiązanie polega na przyjęciu, że wystarczająca jest milcząca zgoda, wyrażona przez przyjęcie pliku „cookie” po otrzymaniu wyraźnej informacji o mechanizmach gromadzenia danych oraz o prostej, łatwo dostępnej metodzie blokowania tych mechanizmów. Dzięki temu odwiedzający witrynę może zgodzić się na niektóre metody gromadzenia danych, a odrzucić inne.
  Właściwa metoda uzyskiwania zgody na używanie danego mechanizmu gromadzenia danych zależy od tego, jak bardzo ten mechanizm zagraża prywatności użytkownika; uwzględnia się przy tym następujące informacje:

  • podmiot, który gromadzi dane (odwiedzana witryna czy też strona trzecia)
  • aby wysyłać Ci ważne informacje dotyczące relacji między Tobą a nami lub Stroną, zmian dotyczących warunków, polityk i/lub innych informacji związanych z administracją; a także
  • w celach biznesowych, takich jak analiza danych, audyty, tworzenie nowych produktów, ulepszanie naszej strony internetowej, ulepszanie naszych produktów i usług, identyfikowanie trendów związanych z użytkowaniem Strony, personalizowanie Twojego doświadczenia związanego ze Stroną poprzez prezentowanie produktów i ofert dostosowanych do Ciebie, oraz określanie skuteczności naszych kampanii promocyjnych.

  W przypadku metod gromadzenia danych, które wymagają zgody użytkownika, stosujemy podejście trzystopniowe:

  • metody gromadzenia danych, które w niewielkim stopniu zagrażają prywatności: wyraźnie informujemy użytkowników o stosowanych mechanizmach gromadzenia danych i zapewniamy łatwy sposób wyłączenia tych mechanizmów; fakt, że użytkownik tego nie zrobił, traktowany jest jak wyrażenie zgody
  • metody gromadzenia danych, które w średnim stopniu zagrażają prywatności: stosujemy to samo podejście, co w przypadku opisanym powyżej, a oprócz tego informujemy użytkowników o stosowanych mechanizmach gromadzenia danych w odpowiednich miejscach serwisu (np. w sąsiedztwie reklam ukierunkowanych lub innych elementów serwisu, które wymagają stosowania określonych mechanizmów gromadzenia danych)
  • metody gromadzenia danych, które w wysokim stopniu zagrażają prywatności: zostanie wdrożony mechanizm uzyskiwania uprzedniej zgody użytkowników (np. baner lub okno „pop-up”, w którym użytkownik musi wyrazić zgodę na użycie określonego mechanizmu gromadzenia danych).

  Milcząca zgoda na stosowanie większości mechanizmów gromadzenia danych:
  Mechanizmy gromadzenia danych wykorzystywane przez tę witrynę stanowią niskie lub średnie zagrożenie dla prywatności użytkowników. Informowanie o typach stosowanych mechanizmów gromadzenia danych, nie zaś o poszczególnych mechanizmach: Ponieważ witryny internetowe stosują bardzo wiele mechanizmów gromadzenia danych o użytkownikach, Aneks A nie mówi o poszczególnych mechanizmach i nie ocenia stopnia, w jakim poszczególne mechanizmy zagrażają prywatności użytkowników. Mówi on wyłącznie o pewnych kategoriach mechanizmów (np. „pliki cookie stosowane w reklamach”, „pliki cookie stosowane w analizie” itd.), po czym każda z tych kategorii jest oceniana pod względem stopnia zagrożenia prywatności użytkowników. Pozwala to w sposób prostszy i jaśniejszy powiadomić użytkowników o stosowanych metodach gromadzenia informacji.
  UWAGA: Ocena mechanizmów gromadzenia informacji stosowanych przez niniejszą witrynę przedstawiona jest w Aneksie A; podane są tam informacje o celach stosowania tych metod, czasie przechowywania informacji oraz sposobach wyłączenia tych mechanizmów (w części „Jak to zrobić”).

  Linki do innych stron internetowych

  Niniejsza witryna może zawierać linki do innych stron internetowych. Należy pamiętać, że nie mamy kontroli nad mechanizmami gromadzenia informacji o użytkownikach stosowanymi przez te strony i że niniejsze zasady nie dotyczą tych stron.

  Kontakt

  W razie pytań, uwag lub wątpliwości dotyczących niniejszych zasad wykorzystywania mechanizmów gromadzenia informacji o użytkownikach lub praktyk stosowanych przez tę witrynę, prosimy skontaktować się z nami:
  Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o., ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa

  Zmiany w zasadach korzystania z mechanizmów gromadzenia informacji o użytkownikach

  Jeśli niniejsze zasady ulegną zmianie, to ich aktualna wersja zostanie opublikowana na tej stronie.

Kliknij, aby wrócić do artykułu.

Strona została opublikowana przez firmę