Skontaktuj  się
z nami

Janssen-Cilag Polska Sp. z.o.o.
Ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa
tel. +48 (22) 237 60 00
faks. +48 (22) 237 60 31

Zgłaszanie działań niepożądanych

NAPISZ DO NAS

Współautorzy

Strona ta powstała we współpracy z gronem ekspertów, wybitnych specjalistów z zakresu psychiatrii i komunikacji z pacjentem, którzy w codziennej pracy starają się przekazać swoim podopiecznym wiedzę na temat chorób psychicznych i metod radzenia sobie w problemami z nich wynikającymi.

Zapraszamy wszystkich Państwa, którzy chcą wzbogacić stronę i udostępnić wiedzę, która ułatwi życie ze schizofrenią do kontaktu.

Grono współautorów:

  • Prof. dr hab. n. med. Maria Załuska - Kierownik IV Kliniki Psychiatrii Instytutu Psychiatrii i Neurologii IPiN w Szpitalu Bielańskim w Warszawie. Specjalista Psychiatra, wieloletni pracownik naukowy. Rozwinęła system opieki środowiskowej dla chorych psychicznie na Bródnie. Wieloletni vice prezes i prezes Bródnowskiego Stowarzyszenia Przyjaciół i Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi POMOST. Wykładowca i profesor Wydziału Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Członek Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
  • Prof dr hab. N. med. Jolanta Rabe-Jabłońska - Zmarła w Łodzi w dniu 19 maja 2014 roku. Była wybitnym lekarzem, naukowcem i nauczycielem. Od wielu lat kierowała I Katedrą Psychiatrii oraz Kliniką Zaburzeń Afektywnych i Psychotycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Była członkiem Polskiej Akademii Nauk, Konsultantem Wojewódzkim ds. Psychiatrii, Konsultantem Wojewódzkim ds. Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, redaktorem naczelnym Psychiatrii i Psychologii Klinicznej a także członkiem rady naukowej wielu innych czasopism. Autorka wielu publikacji, rozdziałów w podręcznikach i monografiach psychiatrycznych oraz redaktor monografii.
  • Profesor Andrzej Czernikiewicz - Wieloletni kierownik Kliniki i Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i Lublinie, obecnie wykładowca UMCS i KUL. Specjalista Psychiatra i naukowiec, autor wielu publikacji naukowych i poradników dla pacjentów i ich rodzin. Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
  • Dr n. med. Sławomir Murawiec - Wieloletni pracownik Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie (IPiN), czynny psychiatra i psychoterapeuta psychoanalityczny. Obecnie redaktor naczelny periodyku „Psychiatria”. Autor ponad 100 publikacji naukowych i wielu poradników i materiałów edukacyjnych dla pacjentów i opiekunów.
Kliknij, aby wrócić do artykułu.

Strona została opublikowana przez firmę